Részvétel

Előadás, referátum, vagy poszter bemutatására összefoglalóval lehet jelentkezni, melyet itt lehet feltölteni. Az előadás- és poszter-összefoglalóknak ismertetniük kell a kutatás céljait, kérdéseit, az alkalmazott módszereket, a kutatás lebonyolítását és eredményeit. A szimpózium-összefoglalóknak utalniuk kell a kutatások elméleti, gyakorlati, oktatáspolitikai jelentőségére, közös elméleti, módszertani alapjaira, a szimpózium struktúrájára. Az összefoglalók elbírálása során fontos szempont a beküldött szöveg koherenciája, nyelvi megformáltsága. Az absztraktok feltöltésének határideje: 2012. május 20.


A konferencián való egyéni szakmai szereplésre három különböző lehetőség közül választhat:

 • A szimpóziumok négy szóbeli prezentációból álló egységek, amelyek vagy egy nagyobb, átfogó kutatásban elért egyéni eredmények bemutatására, vagy egy kutatási kérdés különböző szempontú vizsgálatai köré szerveződnek. A szimpózium benyújtója a szimpózium elnökeként vezeti a szekciót. Az elnök által előre felkért opponens véleményezi az elhangzott négy prezentációt. A szimpózium időtartama 90 perc.

 • A konferencia-előadások szóbeli prezentációk, amelyben új kutatási eredmények bemutatása valósul meg. A konferencia-előadásokat a programbizottság szervezi 90 perces szekciókba, amelyekben négy-négy előadás kap helyet. A szekciót a programbizottság által felkért elnök vezeti.

 • A poszter-prezentációk új kutatási eredmények bemutatásának írásbeli-interaktív formái. A programbizottság által tematikus csoportokba szervezett 8-10 poszter bemutatója a kiállított poszter rövid szóbeli ismertetését követő diszkusszióval valósul meg. A 60 perces poszter-szekciókat a programbizottság által felkért elnök vezeti. A poszterrel kapcsolatos további információ itt található.


Összesen legfeljebb három előadásban, referátumban, poszterben lehet szerző, vagy társszerző, ezen felül pedig kétszer tölthet be szimpózium elnöki és/vagy opponensi szerepkört. Bármely típusú szakmai bemutatónak összesen legfeljebb négy társszerzője lehet, és minden szerzőnek regisztrálnia kell a konferenciára.

A szimpóziumok valamennyi előadását a szimpózium elnöke tölti fel, miután a szimpóziumban szereplő összes előadó, illetve az opponens már regisztrált és kitöltötte a személyes adatlapját.

A szimpóziumok előadásai, a tematikus előadások, referátumok időtartama a szimpózium, illetve a szekció elnökének és az előadóknak a döntése alapján átlagosan kb. 15-20 perc, amit rövid megbeszélés, vita, majd az opponens záró értékelése követ.

A végleges szakmai programba és az absztraktokat tartalmazó konferenciakötetbe való bekerülés feltétele a regisztrációs díj határidő történő befizetése.

A konferencia témakörei

 • Alternatív pedagógiák, egyházi nevelés
 • Egészségnevelés, sportpedagógia
 • Felsőoktatás, felnőttoktatás
 • Gyermek- és ifjúságvédelem
 • Gyógypedagógia, sajátos nevelési igények
 • Hátrányos helyzet, kisebbségi oktatás
 • Idegen nyelvi oktatás
 • IKT, e-learning, távoktatás
 • Kognitív fejlődés és fejlesztés
 • Környezetpedagógia
 • Motiváció, önszabályozás
 • Művészeti nevelés, vizuális kultúra
 • Neveléstörténet, reformpedagógia
 • Oktatási módszerek, szakmódszertan
 • Oktatáspolitika, EU oktatásügy
 • Óvodapedagógia
 • Összehasonlító pedagógia, határon túli oktatás
 • Pedagógiai értékelés, minőségfejlesztés
 • Pedagógusképzés, pedagógus pálya
 • Szakképzés
 • Személyiségfejlődés és -fejlesztés
 • Szociális képességek, szociális tanulás
 • Tanulás, tudás
 • Társadalomtudományi oktatás
 • Tehetséggondozás, speciális fejlesztés
 • Természettudományi oktatás

(c) ONK 2011 Tudományos Programbizottság, INFO-Grafix KFT, Pap-Szigeti Róbert