Regisztráció és a feltöltés szabályai

Konferencia-előadások és poszter-prezentácók benyújtásának szabályai
Az absztrakt a benyújtott prezentáció rövid tartalmi összefoglalója, az alábbi elemeket tartalmazza:

  • a prezentáció címét,
  • műfaját (poszter, konferencia-előadás, szimpóziumi előadás)
  • a szerző(k) nevét
  • a bekezdésekre tagolt, szóközökkel együtt legalább 1500, legfeljebb 3000 karakter terjedelmű szöveget. Az absztrakt javasolt tartalmi egységei (vö. a bírálati szempontrendszerrel): szakirodalmi háttér, a kutatás célja, módszerei, fontosabb eredményei, az eredmények értékelése, a kutatás elméleti és gyakorlati relevanciája. Az absztraktnak szakirodalmi hivatkozásjegyzéket nem kell tartalmaznia.


Szimpóziumok benyújtásának szabályai

A szimpózium részeként benyújtott előadások absztraktjának ugyanazoknak a formai és minőségi követelményeknek kell megfelelniük, mint a poszterek és a konferencia-előadások absztraktjainak. A szimpózium-előadásokat a szimpózium elnöke nyújtja be. Emellett a szimpózium elnöke a teljes szimpózium absztraktját is benyújtja, amely tartalmazza az alábbi elemeket:

  • a felkért opponens adatait
  • a szimpózium tartalmi összefoglalóját, amelynek terjedelme 1500-3000 karakter.

Az absztraktokban ne szerepeljen a szerző(k) neve, munkahelyének, kutatócsoportjának a megnevezése, vagy bármilyen olyan információ, ami a bírálat során az objektív értékelést megakadályozhatja!

A kutatást támogató forrás megnevezésére egy külön rovat szolgál a szakmai anyagok feltöltése során.

(c) ONK 2011 Tudományos Programbizottság, INFO-Grafix KFT, Pap-Szigeti Róbert